Yeni Evren "Libra" Açılıyor - 1 Ekim 2020 / New Universe "Libra" Opens - 1 October 2020

On 24 September 2020, 18:17:46

Değerli Üyeler,

Yeni Evren Libra, 1 Ekim 2020 Perşembe Günü Saat 20:00'da açılacaktır. Libra evreninde Dev Atmosfer Kalkan Kubbesi, Gravitasyon Topu ve Orbital Savunma Platformu olmayacaktır.

Libra Evreni özellikleri;

Genel Oyun Hızı 400x
Filo Hızı 3x
Kaynak Hızı 600x
Silo Faktörü: 10x
Koloni Limit: 15 Gezegen
Galaksi: 6
Sistem: 400
Gezegen: 15
Zayıf Oyuncu Koruma Katsayısı: 7x
Bir saldırının ardından çıkan Filo enkazı 60%
Bir saldırının ardından çıkan Savunma enkazı 10%
Sıçrama Geçici bekleme süresi 8dk
Minimum tatil süresi 2 gün maksimum 30 gün

-----------------------------------------------------


Dear Members,

The new universe Libra will open on Thursday, October 1, 2020 at 20:00 GMT+3. There will be no Atmospheric Shield, Gravitons Cannon and Orbital Defence Platform in the Libra universe.

Pay Attention the GMT Factor. Your local time may be different.

Universe Libra Features;

Game Speed 400x
Fleet Speed 3x
Resources Speed 600x
Silo Factor: 10x
Colony Limit: 15 Planets
Galaxy: 6
System: 400
Planet: 15
Weak Player Protection Coefficient: 7x
Fleet debris after an attack 60%
Defense debris after an attack 10%
Jump gate charge: 8 minutes
Minimum vacation period 2 days and maximum 30 days