1. Hesaplar

Bir hesabın sahibi her zaman oyun hesabında kayıtlı e-posta adresinin sahibidir.
Bir hesap, birden fazla kişi tarafından oynanabilir. Bu durum ortak hesap olarak isimlendirilir. Ortak hesaba sahip kişilerin oyunda başka hesapları bulunamaz. Yönettikleri hesap dışında başka bir hesaba giremez. Aynı zamanda oyunda hesabı olan kişiler, başka bir hesaba ortak olamaz.
Hesap sahipliği durumu ortak hesaplar içinde geçerlidir. Yani hesabın gerçek sahibi her zaman oyun hesabında kayıtlı e-posta adresinin sahibidir. Kayıtlı e-posta adresinin sahibi olmayan ortak üye bu durumu kabul etmiş sayılır ve hesap üzerinde hiçbir hak talep edemez.
Yapılan ödemelerin iadesi konusunda ise; iade kuralları geçerlidir. İade kurallarına aykırı bir durum olmaması halinde; iade sırası, yapılan son ödemeden başlayarak ödemeyi yapan kişiye gerçekleştirilir.
Bir evrendeki hesap sahibi değişimi oyun operatörleri yardımıyla yapılır. Oyun operatörlerine bildirilmeden yapılan hesap sahibi değişimlerinde tüm yükümlülük hesap sahibine aittir.
Yeni hesap sahibi, hesap devrini takip eden 12 saat içinde eposta adresini ve şifresini değiştirmekle yükümlüdür. Bilgilerin değiştirilmemesinden kaynaklı doğabilecek zarardan yönetim sorumlu tutulamaz.

2. Multi Hesaplar

Her oyuncu bir evrende sadece bir hesapla oynayabilir. İki veya daha fazla hesap; arada sırada, genellikle veya sürekli olarak aynı internet ağı (okullar, üniversiteler, internet kafeler.) üzerinden oynanıyorsa bunun ilgili evrenin oyun operatörlerine bildirilmesi gerekmektedir.
Oyun operatörlerine bildirme işlemi aynı IP’den bağlanan ikinci hesap oyuna girmeden önce gerçekleşmelidir ve oyun operatörünün onayı beklenmelidir. Oyun operatörleri ile DESTEK SİSTEMİ aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.

Aynı IP'den bağlanan hesaplar arasında filo hareketleri yapılamaz ve ayrıca bu hesaplar arasında diğer benzerliklere de izin verilmez. Bu durumun ihlali; Yüksek Puanlı oyuncudan Düşük Puanlı oyuncuya olan nakliye ve Düşük Puanlı oyuncunun nakliye sonrası nakliye yapan hesabı geçemeyecek durumda olması ile gerçekleşir. Takviye konusundaki detaylar 5. maddede ele alınmıştır. Multi hesaptan sağlanan direkt veya dolaylı kazanç hesabın kalıcı olarak kapatılmasına sebeptir. Dolaylı kazancın içine üçüncü bir hesap kullanılarak yapılan aktarma işlemleri dahildir. Savaş yoluyla ya da nakliye yoluyla olması durumu değiştirmez. Dolaylı kazanç sadece puan bazında ilerleme değil, multi hesaptan sağlanan istihbarat bilgisi olarak da yorumlanabilir.

3. Hesap Bakıcılığı

Bir hesabın başka bir oyuncu tarafından bakılmasını kapsar. Bunun için, oyun operatörüne hesap bakıcılığının başlayacağı zamandan önce Destek sistemi üzerinden bildirimde bulunulmalıdır.
Bakıcıda bulunan hesaplardan aktif üyelere saldırı, yok etme, ISS saldırısı gibi zarar verici filo hareketleri yapılamaz. Ancak bakıcılık yapılan hesaba yağma veya filolarını yok etmek amaçlı saldırılar olması durumunda filoları korumak amacıyla bakıcılık yapılan hesaba ait bir gezegene veya aya konuşlandırma ve maden nakliyesi hareketlerine izin verilir.
Bakıcı kaynakları (madenleri) araştırma ve bina kademelerine harcayabilir. Savaş durumlarında sadece savunma amaçlı olmak üzere; kaynaklar, filo ve savunma ünitesi üretiminde de kullanılabilir.
Oyun operatörlerine haber verilmeksizin yapılan bakıcılıklarda ve somut delil olması halinde; bakıcılık yapılan hesabın karıştığı herhangi bir saldırı savaşı gerçekleşmişse, bakıcılık yapılan hesabın aleyhine olacak şekilde savaşın iptaline veya geçerli sayılmasına ve bakıcılık yapılan hesabın 3 gün tatil modunda kapatılmasına karar verilir.

4. Saldırı Kuralları

Bir hesaba 24 saat içinde en fazla 21 defa saldırılabilir. Bu kural ay yok etme görevlerini de kapsar. Bir oyuncunun tek gezegenine veya ayına günlük saldırı limiti 6’dır. Bundan daha fazlası sistem tarafından otomatik olarak engellenmektedir. Herhangi bir koordinattaki ay yok edildikten sonra oluşan yeni ay için saldırı limiti ayrıca hesaplanır. Bu limitler evrenin durumuna gore güncellenebilir ve güncellemeler en az 24 saat önceden olacak şekilde duyurulmaktadır. Ek olarak casus sondasının yakalanması sonucu oluşan savaş raporları bu sayılara dahil değildir ve bu sebeple savaş sayısı limitlerinin aşılması cezai işlem gerektirmez.

4.1 Saldırılarda Casus Sondasının Kullanımı

Tek başına 100 taneden fazla casus sondası ile savaş yapmak yasaktır ve sistem tarafından otomatik olarak engellenmektedir. Harabe alanı çıkartmak amaçlı 100 sondaya kadar kullanılabilir. ISS'ye filo yavaşlatma amaçlı sonda eklemek yasaktır. Diğer yandan saldırı filosu icinde yer alması kural ihlali olarak değerlendirilmez.

4.2 Gelişmeyi Engelleyici Saldırılar

Aynı oyuncuya, ittifakça veya diğer müttefik oyuncularla koordineli bir şekilde 3 gün peş peşe ve yağmalama amaçlı saldırılamaz. Bu kuralın amacı savaşları engellemek değildir. Gezegende yapılan aktif üretimin diğer oyuncular tarafından koordineli bir şekilde alınmasını engellemektir.
Gelişme Engelleyici Saldırı Kapsamında Değerlendirme Şartları;
-Aynı ittifaktan veya müttefiklerden olmak üzere 1'den çok oyuncunun yağma saldırısı yapması gerekir. Yağma saldırıları gezegen koordinatına yapılan ve hammadde almak amaçlı yapılan saldırıları tanımlar. Ay koordinatına yapılan saldırılar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Tek bir hesabın limitler dahilinde yaptığı günlük saldırılar gelişme engelleyici saldırılar kapsamında değerlendirilmez.
-Her gün için en az 10 yağma saldırısı olması gerekir. Yapılan saldırılarda evren veya hesabın durumuna göre ciddi bir hammadde kaybı oluşmuyorsa; saldırılar bu kural kapsamında değerlendirilmez.

4.3 Filo Hareket Süresi

Bir oyuncu başka bir oyuncunun koordinatlarına 3 saatten uzun süreli filo hareketlerinde bulunamaz. Bu limitlerden fazlası sistem tarafından otomatik olarak engellenmektedir. Daha uzun süreli filo hareketleri ışınlama ve tatil moduna almayı önleyici filo hareketleri olarak algılanır ve yasaktır. Belirlenen limitten uzun süreli saldırılar otomatik olarak engellendiği için bu durumun ihlali ancak ardışık filo hareketleri ile gerçekleşebilir. Bu sebeple peş peşe olan filo hareketlerinin toplam süresi baz alınarak değerlendirme yapılır. Toplam süre; ilk filo hareketinin başlangıç saati ve son filo hareketinin bitiş süresi arasındaki süreye göre hesaplanır. Ardışık filo hareketi; bir hesabın diğer hesaba var olan bir filo hareketinin görevi tamamlanmadan başlatılan ek filo hareketlerini tanımlar.

Filo hareket süresi kuralına ek olarak; etkinlikler sırasında yapılan amaçsız ve spam filo hareketlerine izin verilmeyecektir. Bu davranışta bulunan hesaplara tekrara veya filo sayısına göre uyarıdan, 3 gün hesap kapamaya kadar ceza verilecektir.

4.4 İttifak İçi Saldırılar

Aynı ittifakta yer olan oyuncular birbirlerine saldıramaz ve bu sistem tarafından otomatik olarak engellenir. Bu durumun ihlali ittifaktan atma ya da kişinin kendisinin ittifaktan ayrılması ile gerçekleşir. İttifaktan ilişiği kesilen oyuncu ile ittifakta bulunan oyuncular arasında ilişiği kesildiği andan itibaren 24 saat boyunca taraflardan herhangi birinin zararını gözeten savaş gerçekleşemez. İttifaktan ayrılarak stratejik olarak yapılan saldırılar bu kural dahilinde değildir. Kuralın ihlalinde ise; ihlali gerçekleştiren oyuncunun hesabı 3 gün tatil modunda kapatılır, savaş iptal edilir ve zarara uğrayan tarafın zararı kazanç elde eden taraftan tazmin edilir. Kazanç miktarının zararı karşılayıp karşılamaması önemli değildir.

4.5 Zayıf-Güçlü Oyuncu Saldırı Limiti

Bir oyuncu kendisinden 7 kata kadar fazla puanlı veya 7 kata kadar düşük puanlı bir oyuncuya saldıra başlatabilir veya başlatmış olduğu bir saldırıya iss yoluyla filo ekleyebilir. 7 kat puan koruması her zaman geçerlidir. Güncelleme henüz olmamış olsa bile. Her saldırı başlangıcında veya iss yoluyla filo eklenmesi sırasında, güncelleme henüz olmamış olsa da; sistem 2 oyuncunun en güncel puanını hesaplar ve saldırıya izin verir ya da vermez.

5. Takviye

Bir hesabın kendisinden daha düşük puanlı bir hesaptan haksız kaynak elde etmesine izin verilmez. Bununla birlikte ittifak dışı nakliye ise; tamamen engellenmiştir.

Yüksek puanlı oyuncu, düşük puanlı ittifak arkadaşına kendisini geçemeyecek kadar karşılıksız takviyede bulunabilir. Yapılan nakliyeden elde edilen madenin kullanılıp kullanılmaması bu durumu değiştirmez. Esas olan aradaki puan farkı ve gönderilen madenin puan cinsinden değeridir. Gönderilen madenin puan cinsinden hesaplanmasında ise 1 milyon metal 0,75 puan, 1 milyon kristal 1,5 puan ve 1 milyon deuterium 2,25 puan olarak hesaplanır.

Harabe paylaşımı gibi istisna oluşturan durumlar bu kural kapsamında değerlendirmez. Ek olarak 48 saat içinde iadesi tamamlanmış takviyelerde bu kural kapsamında değerlendirilmez.

Bu kuralın ihlali ise; bazı durumlarda gerçekleşebilir. Bu ihlalin cezai işlem gerektirmemesi için gerekli şartlar şunlardır;

Takviye kuralına uymayan karşılıksız nakliye işlemlerinde cezai işlem uygulanmaması için kurala uygunsuz olarak nakliye yapan hesabın mutlaka ücretli olarak karanlık madde satın almış olması gerekir. Bununla beraber şartlara uygun olmayan nakliye miktarının; son 1 ayda ücretli olarak kullanılan hammadde paketi miktarlarının toplamını geçmemesi gerekir. Takviye almış hesap (ücretli karanlık madde almış olmasına bakılmaksızın) aldığı takviyeyi kısmen veya tamamen iade edebilir ya da bir başka üyeye (puan farkı gözetilmeksizin) karşılıksız olarak gönderebilir.

Bu bölümde yer alan Takviye Almış Hesap: market sayfasından ücretli hammaddeler ile takviye alan hesabı tanımlar. Market sayfasından ücretli hammaddeler dışında nakliye almış hesap için diğer takviye kurallarını geçerlidir.

Astrogame belli aralıklarla oyuncuların bir bölümüne veya tamamına market sayfasına göre daha avantajlı olan özel teklifler sunar. Bu tekliflerden elde edilen gelir karşılıksız olarak başka bir hesaba tranfer edilemez. Tekliflerin ücreti ödenmiş karanlık madde ile alınmış olması bu kuralı değiştirmez.

5.1 Filo Kırma

Takviye sadece bu örnekle sınırlı olmayıp düşük puanlı hesaplardan daha yüksek puanlı hesaplara karşılıksız kaynak gönderilmesinin yanı sıra anlaşmalı olarak filoların herhangi bir tarafa harabe yoluyla kar sağlayacak şekilde karşılaştırılmasını da kapsar. Bu durum Filo Kırma olarak tanımlanır ve ihlalin gerçekleşmesinde sebep olan taraf veya tarafların hesapları kapatılır ve savaş iptal edilir. Bu sebeple hesabınıza yapılan anlamsız ve şüpheli saldırıları oyun operatörlerine bildiriniz.

5.2 Ticaret ve Kaynak Paylaşımı

Aynı ittifak içerisinde yer almadıkça oyuncuların birbiriyle ticaret yapması sistem tarafından engellenir. İstisna oluşturan durumlarda oyun operatörüne haber verilmesi ve ticaretin 48 saat içinde tamamlanmış olması gerekir. Tüm istisna durumlarında (ISS harabe paylaşımı, prim odemeleri ve GD destegi gibi nedenlerden dolayı nakliyeler) oyun operatörleri DESTEK SİSTEMİ üzerinden bilgilendirilmelidir.

6. Bug (Program hatası) ve Yardımcı Program Kullanımı

Bir program hatasının bir kişi yararına kullanılması veya kasıtlı olarak kullanılmak üzere bildirilmemesi kesinlikle yasaktır.
Herhangi bir arayüz veya programın oyuncu ile oyun (sunucu) arasında kullanılması yasaktır.
Bir grup oyuncuya avantaj sağlamak amacıyla otomatik bilgi üreten kötü niyetli programlar kullanımı da aynı şekilde yasaktır.

7. Gerçek Hayata Yönelik Tehditler

Diğer oyunculara, takım üyelerine, Astrogame temsilcilerine veya oyunun bir servisi ile ilgili herhangi birine, yerlerinin tespit edileceğinin iması veya ifade edilmesi; zarar verileceğinin iması veya ifade edilmesi gibi gerçek hayata yönelik her türlü tehdit yasaktır. Gerçek hayata yönelik tehditler dışında oyun içi tehditler cezai işlem gerektirmez. Bu tehditler kişinin şahsına değil oyun hesabına yönelik tehdit olarak değerlendirilir. Söz konusu durumun rahatsız edici olması durumunda istatistikler sayfasından ilgili kişinin mesaj atması engellenebilir.

8. Hakaret ve Spam

Hiç bir türlü hakaret, spam ve reklam içerikli mesajlara izin verilmez. Söz konusu durum sadece mesaj ve savaş yorumu ile kısıtlı olmayıp gezegen ve ay adlarının değiştirilmesi yoluyla iletilen mesajları da kapsamaktadır.

8.1 Özel Mesaj Değerlendirmesi

Özel mesaj yoluyla bir hesaptan başka bir hesaba yazılan küfür, milli değerlere ve aile fertlerine yapılan hakaret ve açık ima hesabın kapanmasına sebeptir.

Hafif hakaret ve imalarda, tekrarına ve ciddiyetine göre hesabın uyarılmasından 2 haftaya kadar tatil modunda hesabın kapatılması şeklinde cezai işlem uygulanır.

Ağır hakaret ve imalarda, tekrarına ve ciddiyetine göre hesabın 3 günden 21 güne kadar tatil modunda kapatılması şeklinde cezai işlem uygulanır.

Hakaretin ve imanın ciddiyeti ve sınıflandırılmasına dair bir listenin mümkün olmaması sebebiyle hakaret türü ve ciddiyetine oyun operatörleri karar verir ve cezai işlemi uygular. Söz konusu hakaret ve imalarda benzer durumlar için benzer kararların verilmesi oyun operatörlerinin görevidir.

Tahrik içeren ve zan altında bırakan özel mesajlar cezai işlem kapsamında değerlendirilmez. Kişinin özel mesaj atması istatistikler sayfasından engellenebilir.

Özel mesaj yoluyla iletilen mesajlar aynı şekilde gezegen ve ay adlarının değiştirilmesi yoluyla iletilen metinler için de geçerlidir. Tek farklılık gezegen ve ay adlarındaki değişim herkes tarafından görüldüğü için zan altında bırakan ifadelerde hesabın uyarılmasından 2 haftaya kadar tatil modunda kapatılması şeklinde cezai işlem uygulanır.

8.2 Savaş Yorumlarının Değerlendirilmesi

Savaş yorumlarının değerlendirilmesi herkese açık bir alan olması sebebiyle özel mesaj yoluyla iletilen mesajlara göre daha ciddi olarak değerlendirilir.

Savaş yorumları aracılığıyla başka bir hesaba yazılan küfür, milli değerlere ve aile fertlerine yapılan hakaret ve açık ima hesabın kapanmasına sebeptir.

Hafif hakaret ve imalarda, tekrarına ve ciddiyetine göre; hesabın savaş yorumlarından uzaklaştırılmasından, hesabın 1 hafta tatil modunda kapatılmasına kadar ceza verilebilir.

Ağır hakaret ve imalarda, tekrarına ve ciddiyetine göre hesabın 3 günden 30 güne kadar tatil modunda kapatılması şeklinde cezai işlem uygulanır.

Hakaretin ve imanın ciddiyeti ve sınıflandırılmasına dair bir listenin mümkün olmaması sebebiyle hakaret türü ve ciddiyetine oyun operatörleri karar verir ve cezai işlemi uygular. Söz konusu hakaret ve imalarda benzer durumlar için benzer kararların verilmesi oyun operatörlerinin görevidir.

Tahrik veya spam içeren savaş yorumlarında hesabın savaş yorumlarından banlanması cezası uygulanır. Tahrik veya spam yorumlara ek olarak; savaş yorumlarında kötü üsluba ve tartışma içeren yorumlara da izin verilmeyecektir. Bu dravranışta bulunan hesaplar savaş yorumlarından uzaklaştırılacaktır.

Zan altında bırakan savaş yorumlarına izin verilmez. Astrogame tüm görüşlere saygı duyar ancak söz konusu durum tahmine dayalıdır ve tahminler araştırmalar sonucunda haksız olunabileceği sonucunu doğurur. Zan altında bırakan savaş yorumları tüm üyelere açık bir alan olması sebebiyle hem zan altında kalan kişinin hem Astrogame markasının imajını zedeler. Bu gibi durumlarda ilgili savaş yorumu silinir ve yorumu yapan hesabın uyarılmasından 2 haftaya kadar tatil modunda hesabın kapatılması şeklinde cezai işlem uygulanır.

Herhangi bir zan durumunda oyun operatörleriyle destek sistemi üzerinden iletişim kurup olayın araştırılması ve açıklamasını isteyebilirsiniz. Oyun operatörleri hile olup olmadığını araştırmakla ve araştırma sonucunda net bir ifade kullanmakla görevlidir. Hile olmayan ve oyun taktikleri içeren durumlarda oyun operatörleri bilginin ilgili diğer tarafa haksız bir şekilde geçmesini engellemek amaçlı ayrıntılı açıklama yapmayabilir.

Kesin bir dille iftira içeren yorumlarda ilgili yorum silinir ve yorum sahibinin savaş yorumlarından banlanmasından, hesabın tamamen kapatılmasına kadar cezai işlem uygulanır.

9. Dil

Oyun yayınlayıcıları oyunun sunulduğu ülkenin ana dilini (Türkçe) veya İngilizce konuşamayan (Oyun, forum ve sosyal medya ve whatsapp kanallarında) oyuncuları dışlama hakkını saklı tutar.

10. Kural İhlalleri

Her türlü kural ihlalleri hesabın uyarılmasından kalıcı olarak kapatılmasına kadar değişebilen sürelerle cezalandırılacaktır. Cezanın türüne ve süresine oyun operatörleri karar verir ve cezalarla ilgili iletişim kurulacak kişidir.

11. Genel Kullanım Şartları

Genel Kullanım Şartları bu kurallarla bir bütündür ve birbirini destekleyicidir. Ek olarak, oyun operatörleri herhangi bir sebep göstermeksizin; herhangi bir oyuncuyu; oyundan, siteden, forumdan, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından dışlama hakkını saklı tutar.

12. İnaktif Hesaplar

21 gün boyunca aktif olmamış tatil modundaki hesaplar 21 günden sonra tatilden çıkartılabilir. Tatilden çıkarma işlemi için gerekli şart 21 gün olsa da bu işlem sık bir şekilde gerçekleşmez. Ayrıca bu şart sadece inaktif hesaplar için geçerlidir. Oyuncunun hesabı uzun süredir tatil modunda olsa da 21 günden kısa aralıklarla oyuna giriş yapması, tatilden çıkartılmama için yeterlidir. Oyuna giriş yaptıktan sonra tatilden çıkıp tekrar tatil moduna girmesine gerek yoktur. Tatilden çıkarma işleminde, en az 24 saat önceden gerekli bilgilendirme oyun içinden duyuru olarak geçilecektir. İnaktif hesaplar, tatil modundan çıkarılmadan önce mail veya diğer iletişim kanallarından bilgilendirmeyecektir. Tek bilgilendirme kanalı oyun içi duyurulardır.

75 Gün boyunca oyuna girişi olmayan evren hesapları kalıcı olarak silinir ve geri alınamaz.

13. Kural Değişikliği

Operator kuralları istediği zaman değiiştirme hakkını saklı tutar. Kural değişikliği en az 24 saat önceden duyurulur. Değişen kural değiştirildiği tarihten itibaren geçerli olup söz konusu kuralın, kural değişikliğinden önce olan ihlalleri cezai işlem gerektirmez.

Şartlar ve Koşullar

1. Üyelik

Oyuna ve Forum'a kayıt olmak, her iki alanın kullanımında ilk adımlardır. Kayıt olduktan sonra giriş yapabilir ve oynayabilir / katılabilirsiniz. Tüm oyun kurallarını okuyup izlediğinizden emin olun. Üyelik, hesabın sahibi tarafından hesabın silinmesi veya İdarenin oyunun durdurulması talebi ile sona erebilir. Üyelik, herhangi bir zamanda kural ihlalleri nedeniyle İdare / Operatör tarafından feshedilebilir. Bu kararlar yalnızca oyunun Baş Yöneticisi / Operatörü'ne kalır. Not: Hesabın sonlandırılmasından sonra verilerin silinmesi teknik nedenlerden dolayı derhal olmayabilir. Oyuncu hiçbir hakka sahip değildir ve oyunun Sahibinin / İşletmecisinin tekliflerine talepte bulunamaz. Bu oyundaki tüm haklar sadece Sahip / Yönetici veya işletmeye aittir.

2. İçindekiler / Sorumluluk

Bu evrenler, tüm oyuncuların keyfi için kuruldu. Bu nedenle, oyunu tasarlandığı bağlamda oynamak, Oyuncunun / Kullanıcının sorumluluğundadır. Aynı zamanda, tespit edilen herhangi bir hatayı (bug) idareye kişisel kazanç sağlamak için kullanmadan bildirmek de oyuncuların sorumluluğundadır. Diğer oyunculara saygı şiddetle tavsiye edilir. Pornografik, ırkçı veya kötü niyetli ve iftira niteliğinde yapılan açıklamalar kabul edilemez. Herhangi bir oyuncu / yönetici ile ilgili veya onunla ilgili olabilecek ihlaller olarak değerlendirilecektir. Bu gibi ihlalller hesabın feshine sebep olabilir.

3. Yasaklanmış prosedürler

Hangi yazılımın faydalı ve oyunda kullanılacağına ilişkin kararlar sadece Astrogame Sahibi / Yöneticisi tarafından verilir. Oyuncular, donanımın / yazılımın, oyunun veya web sitesinin işlevini etkileyebilecek başka programlar veya mekanizmalar kullanamazlar. Kullanıcı, oyunda aşırı strese neden olabilecek herhangi bir işlem yapamaz veya kişisel kazanç için teknik kapasiteyi zorlayamaz. Kullanıcının içeriği manipüle etmesine veya herhangi bir şekilde oyuna karışmasına izin verilmez. Her türlü bot, script veya diğer otomatik özellikler yasaktır ve yasaklanabilir veya silinebilir. Oyun sadece tarayıcıda oynanabilir. İşlevleri bile oyunda haksız bir avantaj sağlamak için kullanılmamalıdır.

4. Kullanım Kısıtlamaları

Bir oyuncu, her bir evrende bir tane hesabı aktive edebilir / kullanabilir. Birden fazla hesaba izin verilmez ve uyarı yapılmadan silinebilir. "Birden fazla hesaba" izin verme kararı yalnızca Astrogame ve / veya Astrogame idari personeline aittir. (Çoklu Hesaplar, aralarında hiçbir etkileşim olmayacaktır.) Bu kuralı çiğnemek, Astrogame ve personelinin takdirine bağlı olarak kalıcı veya geçici olarak hesabın silinmesine sebep olabilir.

5. Gizlilik

Astrogame İdari Personeli, oyunculara ilişkin verileri (Profil bilgilerini) bazı sebeplerden saklı tutar. Oyunun kurallarına uyumu izlemek; kullanım şartları ve geçerliliğini korumak. Saklı tutulan bilgi şunları içerecektir: 1. Oyun için başvuru sırasında oyuncu tarafından gönderilen gerekli bilgiler, 2. Kullanım süreleri boyunca her bir oyuncuyla ilişkilendirilen IP'ler ve bu IP lerden oyun içinde yapılan işlemler, 3. Kayıt sırasında ve diğer verilerde verilen e-posta adresi veya iletişim numarası, Forumda, kayıtlı oyunculara kaydedilmiş bir geçmiş profili de olacak. Bu veriler, sadece belirli durumlarda, ilgili görevleri yerine getirmek üzere Astrogame idari personeline gönderilecektir. Ayrıca, belirli zorunluluk şartlarında, üçüncü taraflara veriler serbest bırakılabilir. (yani yasal makamlar) Kullanıcı / oyuncu, kişisel verilerin depolanmasına her zaman itiraz edebilir. Ancak bu durum veya bu istek, kullanıcının / oyuncunun oyundan çıkarılması anlamına gelebilir.

6. Hesapların Operatör Kullanıcının Hakları

Tüm hesaplar ve tüm sanal nesneleri, Astrogame operatörünün mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalır. Oyuncu hiçbir zaman herhangi bir hesaba veya bölümlerine doğrudan sahiplik veya başka haklara sahip değildir. Tüm haklar Astrogame'de kalmaktadır. Operatörün yetkisiz satışı, kullanımı, kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması veya başka şekilde ihlal edilmiş haklarının yetkililere bildirilmesi ve kovuşturulması gerekebilir. Astrogame yönetimi dileğinde oyunun yasal haklarını ücretli veya ücretsiz devretme hakkını saklı tutar.

7. Yükümlülük

Her Astrogame evreninin işletmecisi, herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Tüm yaşam ve sağlık zararları için bir sorumluluk yüklenemez. Bilgisayar oyunları ciddi sağlık riskleri doğurabilir. Herhangi bir bilgisayarın kullanımı ve internette erişilebilir oyunun oynanması kesinlikle oyuncunun sorumluluğundadır.

8. Şartlardaki Değişiklikler

Operatör bu şartları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.